Site Overlay

Những điều cần biết về bằng khen ubnd tỉnh

Bằng khen ubnd tỉnh là bằng khen cấp tỉnh, được trao tặng cho các cá nhân, tổ chức có đóng góp tích cực đối với các hoạt động, công việc của tỉnh. Bằng khen vừa thể hiện tính sang trọng và giá trị của sự tuyên dương của tỉnh đối với người có công và cũng thể hiện sự cố gắng, nỗ lực của người được nhận.

Khi nào thì được nhận bằng khen ubnd tỉnh

Điều 24 của Nghị định 65/2014/NĐ – CP, ngày 01/07/2014 của chính phủ quy định luật thi đua khen thưởng cấp tỉnh như sau: Bằng khen cấp tỉnh để tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đạt một trong số các tiêu chuẩn như:

Có thành tích xuất sắc, được bình xét trong các phong trào thi đua do các bộ, ngành, tỉnh, đoàn trung ương phát động hàng năm. Lập được nhiều thành tích, có phạm vi ảnh hưởng trong lĩnh vực thuộc bộ ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương phát động hàng năm. 2 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 2 sáng kiến được công nhân và áp dụng hiệu quả tại phạm vi cấp cơ sở thì được nhận bằng khen ubnd tỉnh.

Những điều cần biết về bằng khen ubnd tỉnh

Hình thức khen thưởng của bằng khen ubnd tỉnh

Dựa trên cơ sở của nghị định số 91/2017/NĐ – CP, có một số hình thức khen thưởng và được trao tặng bằng khen tử Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

Hình thức khen thưởng của UBND tỉnh phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đối tượng được giao của cá nhân, tập thể và thành tích đạt được. Dựa vào các tiêu chuẩn, điều kiện và thành tích mà cá nhân, đơn vị đạt được sẽ được xét duyệt để nhận bằng khen từ UBND tỉnh.

Những điều cần biết về bằng khen ubnd tỉnh

Không tặng và khen thưởng bằng khen ubnd tỉnh dưới nhiều hình thức cho cá nhân hay đơn vị chỉ có một thành tích. Hình thức khen thưởng theo chuyên đề, theo đợt không được tính vào tiêu chuẩn và điều kiện để đề nghị khen thưởng cấp nhà nước mà chỉ giới hạn ở tỉnh.

Khi có nhiều tập thể hay cá nhân có đủ tiêu chuẩn và điều kiện thì việc lựa chọn sẽ dựa vào cơ sở cá nhân nữ hay tập thể nữ có tỷ lệ từ 70% trở lên để xét khen thưởng. Nữ quản lý, cán bộ lãnh đạo thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến được ưu tiên giảm 1/3 thời gian với quy định chung.

Những điều cần biết về bằng khen ubnd tỉnh

Trình tự nhận bằng khen ubnd tỉnh như thế nào?

Bước 1: Ban thi đua –  khen thưởng của tỉnh tiếp nhận và đề nghị khen thưởng từ các đơn vị sở, cơ quan ban ngành, đoàn thể, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân các quận huyện, thị xã…các công ty cổ phần, doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn…

Bước 2: Thẩm định hồ sơ đã tiếp nhận ở bước 1. Xin ý kiến, xác nhận của các cơ quan liên quan. Cuối cùng tổng hợp và trình chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để ra quyết định khen thưởng sau khi có ý kiến xác nhận của cơ quan và báo cáo lên hội đồng thi đua – khen thưởng của tỉnh được duyệt.

Bước 3: Ban thi đua – khen thưởng của tỉnh ban hành thông báo quyết định được viết và đóng dấu cấp phát cho đơn vị trình khen để có bằng khen ubnd tỉnh cấp khi có quyết định của chủ tịch ủy ban nhân tỉnh.

Bước 4: Ban thi đua – khen thưởng của tỉnh thông báo đến các đơn vị trình khen chưa được hoặc không đủ điều kiện khen thưởng (do không đủ tiêu chuẩn, không đúng đối tượng, không đủ hồ sơ hoặc có các vấn đề vi phạm pháp luật) được biết.

Bước 5: Trao bằng khen của ubnd tỉnh và nhận bằng khen, kèm theo quyết định và quyết định khen thưởng tại ban thi đua – khen thưởng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *